Velkommen til Susannesholm

 

Susannesholm er en lille landbrugsejendom i Ådalen lige uden for Kolding. Her bor Anders og jeg med vores børn, fordi vi nyder at bo på landet og holder af at kunne følge naturens gang og årstidernes skifte.

 

I 2015 har vi ændret ejendommens drift fra at være et decideret hobbylandbrug til at være en mere eller mindre  fuldtidsbrug med produktion af sunde kvalitetsprodukter med direkte salg til dig som forbruger. I det daglige er det mig, du kan møde på ejendommen i færd med at passe vores dyr eller afgrøder.

 

Som agronom og dyrlæge har vi god indsigt i hvilke behov, der skal opfyldes for en sund afgrøde eller et sundt dyr. Du kan læse om vores produktionsform under de enkelte produkter.

 

Susannesholm er altså en fødevareproduktion og en gårdbutik, der endnu er i sin spæde start. Produktion med grise, kalve og lam er allerede godt i gang.  I marken producerer vi foder til vores dyr, men roducere også korn til videresalg. Jorden er fra efteråret 2017 under omlægning til Økologi, hvilket vil sige vi ikke bruge kunstgødning og kemi på jorden.

 

Susanne

 Susannesholm - Kolding Ådal  - Vranderupvej 122 - 6000 Kolding - Tlf. 22882832 - info@susannesholm.dk